Hoa Lan Tóc Tiên tự thụ phấn

Giống lan này có đặc điểm là chúng là loại cây có hoa duy nhất được biết tới mà có thể tự thụ phấn chứ không cần nhờ đến sự giúp sức của côn trùng như các loại hoa khác. Hoa lan Holcoglossum amesianum (Lan tóc tiên) là một loài thực vật có hoa trong […đọc thêm]