Thứ năm của bạn

Dương Cưu (21/3-19/4) Dương Cưu ngày hôm nay có phần tâm trạng, mỏi mệt bởi vì bạn không tìm được sự ủng hộ mà bản thân mong muốn từ những người xung quanh, đặc biệt là người vốn thân thiết, gần gũi với mình. Nếu tìm sự đồng cảm là khó khăn thì cũng đừng […đọc thêm]