HOA LAN KIẾM TRUNG

Trong những khu rừng của nước ta có rất nhiều loài hoa lan nở vào mùa xuân, một trong số đó là loài lan Kiếm Trung (hay còn gọi là Hoàng Lan) – Cymbidium schroederi Rolfe 1905 SECTION Cyperorchis Hunt 1970. Tôi là một trong những người thường có những chuyến đi rừng vào dịp gần […đọc thêm]