Chi Lan Giáng Hương – Aerides

Là người chơi lan chắc hẳn ai cũng có cho mình một vài giò lan giáng hương, không phải quế thì tam bảo sắc hay sóc lào. Đi đâu cũng thấy những giò lan giáng hương. Lan giáng hương nhiều như vậy liệu chi này có bao nhiêu loài. Cùng tìm hiểu các bạn nhé. […đọc thêm]