Cách trồng các loài thuộc giống Vanda và Ascocenda

Về phương diện thương mại, Vanda là một giống tương đối đồng nhất về dạng hoa, dạng cây và cả về điều kiện sinh thái. Hầu hết các loài thuộc giống Vanda lại là cây lan ưa nóng. Vanda R. Brown 1820. Họ phụ Vandoiđeae Tông Vandeae. Vanda là một giống lan phụ sinh của […đọc thêm]