Hình ảnh và tên các dòng Vanda và Ascocenda

Tên và hình ảnh các loại hoa thuộc dòng Vanda và Ascocenda, với bài viết này sẽ giúp các bạn biết thêm đầy đủ và loài hoa với kích thước cánh to, màu sắc rực rỡ và lâu tàn này Vanda DR ANAKE X SIMILAN Ascocenda Sukasamran beauty Ascocenda Sukasamran sunlight Ascocenda Yip sum wah […đọc thêm]