Phật ngọc – Dendrobium bensoniae

Lan Phật Ngọc phân bố chủ yếu ở Trung Quốc. Ở Việt Nam chúng ta cũng có nhưng ít, tập trung ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Thỉnh thoảng có gặp ở Lào. Tên Việt: Lan Phật Ngọc, Hoàng thảo Phật ngọc. Tên Latin: Dendrobium bensoniae. Mô tả: Lan Phật ngọc hoa trắng tinh khôi, nhẹ […đọc thêm]