Cách trồng các loài thuộc giống Vanda và Ascocenda

Về phương diện thương mại, Vanda là một giống tương đối đồng nhất về dạng hoa, dạng cây và cả về điều kiện sinh thái. Hầu hết các loài thuộc giống Vanda lại là cây lan ưa nóng. Vanda R. Brown 1820. Họ phụ Vandoiđeae Tông Vandeae. Vanda là một giống lan phụ sinh của […đọc thêm]

Hình ảnh và tên các dòng Vanda và Ascocenda

Tên và hình ảnh các loại hoa thuộc dòng Vanda và Ascocenda, với bài viết này sẽ giúp các bạn biết thêm đầy đủ và loài hoa với kích thước cánh to, màu sắc rực rỡ và lâu tàn này Vanda DR ANAKE X SIMILAN Ascocenda Sukasamran beauty Ascocenda Sukasamran sunlight Ascocenda Yip sum wah […đọc thêm]