Địa chỉ: Km 5.5 Quốc lộ 38B, Đại An, Vụ Bản, Nam Định

Điện Thoại: 0912.947777

Fanpage: https://www.facebook.com/caycanhnd

 

 

 

Chia sẻ bài viết này!